WebZdarma.cz
logo webu plastova-okna-brno.vyrobce.cz

Plastová okna Brno

Jak poznáme kvalitní plastová okna? Pro jejich výrobu by měly být použity výhradně komponenty splňující nejvyšší kritéria pro namáhané stavební prvky. Z toho důvodu má zásadní význam zajímat se ještě před objednáním plastových oken o jejich technické parametry. Jinak se Vám může stát, že utratíte své těžce vydělaná peníze za okna nesplňující Vaše očekávání.

Ve svém domu nebo bytu chcete přece mít nejen hezká ale také bezproblémová a dlouhodobě funkční okna, za kterými můžete s přáteli v klidu posedět třeba za barovým pultem. Proto si krátce řekněme, na jaké parametry je dobré se zaměřit. Kromě již zmíněných materiálů a komponent je důležitý způsob výroby oken na moderním strojovém vybavení garantujícím vysokou přesnost a preciznost opracování plastových profilů.

Parametry plastových oken jsou měřítkem kvality

Počty komor okenního profilu

Současná nabídka okenních profilů z plastu je v Brně velmi pestrá. Základním parametrem je počet komor, přičemž nejběžnější jsou profily se čtyřmi až sedmi komorami. Obecně platí, že s rostoucím počtem komor se zlepšují tepelně a zvukově izolační vlastnosti profilu. Záleží však také na tom, čím je profilová komora vyplněna. Např. plastová okna Brno se čtyřkomorovým profilem Avantgarde Encore mají komory vyplněné polyuretanovou pěnou a dosahují špičkových tepelně izolačních vlastností, které předčí i některé sedmikomorové profily se vzduchem vyplněnými komorami.

Součinitel prostupu tepla

Víc než o počet komor se proto zajímejte o konkrétní hodnoty součinitel prostupu tepla Uf neboli tepelný prostup rámu. Jeho velikost říká, kolik wattů tepelné energie uniká skrze profil plastového okna z jednoho čtverečního metru rámu je-li rozdíl teplot vnitřní a venkovní teploty jeden stupeň Celsia.

Kalkulacemi se dá dokázat, že tepelně izolační vlastnosti plastových oken snížují náklady na vytápění bytu i restaurace s kuchyní. Investice do výměny oken se vrátí během pěti až desíti let.

Zasklení plastových oken

Druhým v pořadí podle vlivu na tepelnou a zvukovou izolaci plastových oken, je typ skleněné výplně a způsob zasklení. Nabídky skel je široká, obdobně jako u profilů. Běžně se používají tzv. ditermická dvojskla a trojskla. Součinitel prostupu tepla Ug je označován termínem tepelný prostup skleněné výplně a udává nám, kolik tepla proniká jedním čtverečním metrem zasklené plochy okna při rozdílu teplot jeden stupěň Celsia.

S tvarem okna, konstrukcí okenních profilů a způsobem jeho zasklení úzce souvisí požadavky na údržbu oken.

Celkový tepelný prostup plastového okna

Plastový rám a skleněná výplň propouští teplo různě, protože jsou vyrobeny ze zcela odlišných materiálů. Z praktických důvodu se proto spojuje tepelný prostup rámu Uf a tepelný prostup skleněné výplně Ug do jednoho parametru, kterým je celkový tepelný prostup plastového okna Uw. Tento údaj je každý výrobce plastových oken povinen uvádět v technické specifikaci jím vyráběných oken. Hodnoty Uw se dají orientačně spočítat nebo přesněji laboratorně stanovit. Opět zde platí, že nižší hodnoty tepelných prostupů znamenají nižší tepelné ztráty a tím samozřejmě kvalitnější izolační schopnnosti plastových oken.

Vzduchová neprůzvučnost a hluk

Tento parametr sice neovlivní tepelné ztráty a tím i finance v naší peněžence, ale zásadním způsobem ovlivňuje komfort a pohodu našeho pobývání v místnosti s plastovými okny. Pokud nechcete, aby Vás obtěžoval venkovní hluk, což může být silně stresující prvek hlavně večer a v noci, zajímejte se o hodnoty vzduchové neprůzvučnosti Uw. Obráceně, u komerčních prostor jako jsou restaurace, kuchyně, bary, diskotéky a jiné podniky, kde se schází větší počet lidí a hraje i hlasitější hudba, se neprůzvučnými okny zabrání průniku vnitřního hluku ven.

Z tohoto hlediska dělíme plastová okna do několika tříd neprůzvučnosti. Vyšší třída znamená lepší zvukovou izolaci plastového okna a tím pádem i klidnější spaní…

Ostatní parametry oken

Kromě tepelných a zvukových vlastností se u plastových oken zjišťují další parametry. Např. se hodnotí účinky počasí, deště a větru:

  • Odolnost proti zatékání vody - statický tlak
  • Zatékání vody - dynamický tlak
  • Infiltrování vzduchu spárami (spárová průvzdušnost)

2017 © plastova-okna-brno.vyrobce.cz